RODO

 

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO informujemy, że:

1.  Administratorem danych osobowych jest Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, ul. Racławicka 17, 80-406 Gdańsk.

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: tel. 602–633-690.

3. Podstawą przetwarzania danych jest dobrowolnie wyrażona zgoda.

4. Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt. a) i zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady              (EU)   2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Odbiorcami danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym będą organizatorzy konferencji.

6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego zrealizowania konferencji lub do momentu cofnięcia zgody.

7. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych, każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

8. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do rejestracji i uczestnictwa
    w konferencji. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestniczenia w konferencji.

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

       Copyright ©2018 Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, All Rights Reserved.