Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Płodowy Zespół Alkoholowy – od diagnozy do terapii”

 

16 listopada 2018 r.

 

BRAK WOLNYCH MIEJSC. REJESTRACJA UCZESTNIKÓW ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA.

 

 

Miejsce konferencji: ATHENEUM GEDANENSE NOVUM ( al. Zwycięstwa 41/42 ) sala im. prof. Olgierda Narkiewicza.  (MAPA DOJAZDU)

 

Adresaci: lekarze, pielęgniarki, położne, psycholodzy, fizjoterapeuci, pedagodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, logopedzi oraz studenci kierunków medycznych

i psychologii.

 

W konferencji mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy Gdańska i specjaliści pracujący na rzecz mieszkańców Gdańska w gdańskich instytucjach, studenci Gdańskiego Uniwersytetu

Medycznego i studenci psychologii gdańskich uczelni.  Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne ( 5 pkt ) oraz zaświadczenia o udziale w Konferencji.

 

Organizatorzy: Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Klinika Neurologii Rozwojowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Współorganizatorzy: Fundacja ,,Trzeźwość" oraz Fundacja Psychologiczna.

 

  Konferencja finansowana jest ze środków Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta 

  Gdańsk na rok 2018.

 

Współpracujemy z Hotelem Oliwskim.

 
 
       Copyright ©2018 Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, All Rights Reserved.