PROGRAM KONFERENCJI

 

8.30 – 9.00 – otwarcie konferencji ( władze GUMed, dyrektor GOPP, dyrektor PARPA)

9.00 – 09.30 – prof. H. Bartel - ,,FASD – dlaczego powstaje?”

09.30 – 09.50 – dr n. med. S. Konieczna - Zaburzenia neurologiczne towarzyszące Płodowemu Zespołowi Alkoholowemu

09.50 - 10.20 – ,,Ocena OUN u dzieci z FASD” w imieniu prof. A. Urbanika wykład wygłosi dr T. Jadczak - Szumiło

10.20 – 10.35 – pytania i dyskusja

10.35 – 11.05 – przerwa kawowa

11.05 – 11.35 – prof. A. Borkowska - ,,Znaczenie oceny neuropsychologicznej w diagnozie dziecka z FASD”

11.35 – 12.20 – mgr M. Tomanik - ,,System pomocy i wsparcia dla dzieci i młodzieży z FASD w Kanadzie”

12.20 – 13.50 – dr T. Jadczak-Szumiło - ,,Zintegrowany model terapii dla dziecka z FASD i jego rodziny”

13.50 – 14.20 – przerwa kawowa

14.20 - 14.50 – dr K. Liszcz - ,,Dzieci i młodzież z FASD – terapia czy dostosowania środowiskowe?”

14.50 – 15.10 – pytania i dyskusja

15.10 – 15.30 – dobre praktyki – Centrum Diagnozy i Terapii FASD w Gdyni, Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży

Zakończenie – godz. 15.30

Program konferencji może ulec niewielkiej zmianie.

       Copyright ©2018 Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, All Rights Reserved.