e1. Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego należy zapoznać się z Informacją o warunkach przetwarzania danych osobowych zamieszczoną w zakładce RODO.

2. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z:

a) wyrażeniem zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych w nim danych osobowych przez Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży z siedzibą w

Gdańsku ul. Racławicka 17, w celu organizacji, przeprowadzenia i obsługi administracyjnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt.: „Płodowy Zespół Alkoholowy – od diagnozy do

terapii”, w tym sporządzenia listy uczestników, przekazywania informacji organizacyjnych, wydania zaświadczeń uczestnictwa oraz

w celach reklamowych i promocyjnych, a także informowania o innych wydarzeniach organizowanych przez GOPP;

b) oświadczeniem o zapoznaniu się z Informacją o warunkach przetwarzania danych osobowych, przed wypełnieniem i wysłaniem formularza zgłoszeniowego.

 
 

W konferencji mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy Gdańska i specjaliści pracujący na rzecz mieszkańców Gdańska w gdańskich instytucjach oraz studenci Gdańskieg

Uniwersytetu Medycznego i studenci psychologii gdańskich uczelni. 

 


FORMULARZ REJESTRACYJNY

Po rejestracji otrzymacie Państwo mail z potwierdzeniem.

Prosimy o sprawdzenie folderów : "SPAM" oraz "WIADOMOŚCI ŚMIECI" gdyby wiadomość nie pojawiła się w folderze "SKRZYNKA ODBIORCZA"

 

 

 

Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży

ul. Racławicka 17

80-406 Gdańsk-Wrzeszcz

tel./fax 58 347 89 30

       Copyright ©2018 Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, All Rights Reserved.